Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen ​

På grund av den pågående Corona-pandemin kommer öppettiderna att variera denna sommar