Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen ​