”Things you didn´t know you wanted”

Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen ​