Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen ​

WASA RETRO HAR STÄNGT FÖR SÄSONGEN MEN ÖPPNAR ÅTER IGEN I MAJ 2021. VÄLKOMMEN!